Hiloprobe deltar på Cancerdagen den 6 oktober för att presentera de nya möjligheter som deras diagnostik-kit Colonode kan ge för behandling av kolorektalcancer.

Marie-Louise Hammarström, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, ska tala om ett nytt lymfkörteltest för stadieindelning och överlevnadsprognos vid kolorektal cancer

Den viktigaste riskfaktorn för återfall i sjukdomen för patienter som opererats för kolorektalcancer är att tumörceller spritt sig till lymfkörtlar i tumörens närhet. På Umeå universitet har forskare utvecklat ett nytt test för analys av dessa lymfkörtlar. Testet ska användas för att prognostisera risken för återfall i cancer men kan även hänföra patienterna till grupper med olika stor risk för återfall.

Läs mer om programmet här.