Umeåbolaget HiloProbe har tagit fram en diagnostisk och prognostisk produkt för tjock- och ändtarmscancer. Nu tar man in miljonbelopp i en ny investerarrunda.
– Kapitalet är avgörande för att vår produkt ska kunna nå patienterna och komma dem till nytta, säger Lina Olsson, vd.

HiloProbe utvecklar en produkt för diagnostik och prognostik av tjock- och ändtarmscancer. Produkten kallas ColoNode och kan identifiera tumörceller i lymfkörtlar och mäta deras aggressivitet. Analysen sker efter operation och informationen produkten ger kan tillsammans med andra provsvar, säkrare än med dagens rutinmetod indikera om patienten behöver ytterligare behandling eller om patienten är botad med kirurgi.

– Vårt mål är att fler patienter ska få möjligheten att leva, säger Lina Olsson, vd på HiloProbe.

Tidigare har Partnerinvest Norr och Northern Light Capital tillsammans med ett antal privata investerare gått in i HiloProbe. Efter att bolaget har uppfyllt överenskomna milstolpar står det klart att samma investerare satsar nya miljonbelopp i företaget.

– Det känns fantastiskt att investerarna fortsatt tror på bolaget och vår produkt. Kapitalet är avgörande för att produkten i framtiden ska nå ända fram till patienterna och alltså kunna användas på sjukhusen, säger Lina Olsson.

HiloProbe har tagit fram sin första marknadsfärdiga produkt som kommer att säljas till forskare inom området. Det nya kapitalet ska användas till lansering av produkten och garanterar slutförande av den pågående kliniska studien som ligger till grund för CE-märkning av produkten. CE-märkningen planeras slutföras under nästa år.

För mer information kontakta:
Lina Olsson, vd på HiloProbe
076-821 67 70
lina.olsson@hiloprobe.se