HiloProbe tar in kapital – siktar mot en internationell marknad

HiloProbe AB med säte i Umeå utvecklar nya diagnostiska metoder för kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjock- och ändtarm. Detta är den tredje vanligaste cancertypen globalt och cirka 50 procent av alla som får sjukdomen avlider av den. Bolaget har kommit långt i utvecklingen av sin produkt ColoNode, som möjliggör snabbare och exaktare analys av spridningen av cancerceller till lymfknutorna. Med hjälp av ColoNode kan läkaren även få svar på hur aggressiva cancercellerna är och därigenom välja den mest lämpliga behandlingen för patienten.

Nyligen har bolaget HiloProbe tagit in kapital av flera investerare. Bland annat Partnerinvest Norr och Northern Light Capital. Ytterligare ett antal privatinvesterare skjuter också till kapital. Totalt tar HiloProbe in 6 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada över att få in kapital och flera starka partners i detta skede. Det ger oss möjlighet att utveckla produkten vidare i den takt vi planerar och vi bedömer att de första patienterna kommer att få tillgång till ColoNode under 2020. Med de nya investerarna får vi resurser och förutsättningar att utveckla produkten och sälja den på en global marknad. Vi valde dessa partners då de tillför både kapital och kompetens som behövs för Bolagets fortsatta utveckling”. säger Lina Olsson. VD för Hiloprobe.

”Vi ser ett stort medicinskt behov för HiloProbes produkter och det skall bli väldigt spännande att följa Bolagets utveckling och fortsatta framgång”, säger Mattias Eriksson, investeringsansvarig på Partnerinvest Norr.

Forskargruppen som utvecklat prototypen för ColoNode består av Sten Hammarström, Gudrun Lindmark, Marie-Louise Hammarström, Lina Olsson och Anne Israelsson har sammanarbetat i många år inom akademin med Umeå Universitet som centralpunkt. De bildade bolaget HiloProbe 2016 med Lina som VD och Sten och Gudrun som styrelseledamöter.

”Lina och gänget i HiloProbe är drivna och kunniga inom sitt område. Deras lösning är unik i sitt slag och kommer att skapa nya och effektiva möjligheter att kunna diagnostisera kolorektalcancer. För oss är det självklart att investera i lokala framstående bolag med en spännande affärsidé”, säger Mattias Pettersson, investeringsansvarig för Northern Light Capital.

Bolagets styrelse förstärktes i samband med investeringen med Mattias Pettersson från Northern Light Capital, samt Ernst Westman och Thomas Busch som både har lång erfarenhet från bolag verksamma inom diagnostikbranschen.

Kontaktpersoner för mer information:

Lina Olsson, vd HiloProbe

076-821 67 70

Lina.olsson@hiloprobe.se

Sten Hammarström forskningschef HiloProbe

070-3061720

sten.hammarstrom@hiloprobe.se

Mattias Eriksson Investeringsansvarig Partnerinvest Norr

070-539 39 98

mattias@partnerinvestnorr.se

Mattias Pettersson, Investeringsansvarig Northern Light Capital

070-671 80 77

Mattias.pettersson@northernlightcapital.se