Hiloprobe föreläser på Cancerdagen

Hiloprobe föreläser på Cancerdagen

Den 6 oktober deltog Hiloprobe på Cancerdagen. Här kan du se hela föreläsningen. Det var Marie-Louise Hammarström, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, som på Cancerdagen talade om ett nytt lymfkörteltest för stadieindelning och...
Hiloprobe deltar på Cancerdagen

Hiloprobe deltar på Cancerdagen

Hiloprobe deltar på Cancerdagen den 6 oktober för att presentera de nya möjligheter som deras diagnostik-kit Colonode kan ge för behandling av kolorektalcancer. Marie-Louise Hammarström, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, ska tala...
HiloProbe tar in miljonbelopp

HiloProbe tar in miljonbelopp

Umeåbolaget HiloProbe har tagit fram en diagnostisk och prognostisk produkt för tjock- och ändtarmscancer. Nu tar man in miljonbelopp i en ny investerarrunda. – Kapitalet är avgörande för att vår produkt ska kunna nå patienterna och komma dem till nytta, säger Lina...
Northern Light Capital investerar i HiloProbe

Northern Light Capital investerar i HiloProbe

HiloProbe tar in kapital – siktar mot en internationell marknad HiloProbe AB med säte i Umeå utvecklar nya diagnostiska metoder för kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjock- och ändtarm. Detta är den tredje vanligaste cancertypen globalt och cirka 50 procent av...